transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Maria Österlunds avhandling Förklädda flickor. Könsöverskridning i 1980-talets svenska ungdomsroman (Åbo Akademi förlag 2005)

Författare och institution:
Anna Nordenstam (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Kvinnovetenskaplig tidskrift , 2006 ( 4 ) s. s. 97–101
ISSN:
0348-8365
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
53767
Posten skapad:
2007-10-15 13:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007