transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Forskaren och brevet. Sophie Adlersparre som brevskrivare"

Författare och institution:
Anna Nordenstam (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Den litterära textens förändringar. Studier tillägnade Stina Hansson, red. Stefan Ekman, Mats malm, Lisbeth Stenberg, s. s. 208–218
ISBN:
978-91-7139-793-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Brutus Östlings bokförlag Symposion
Förlagsort:
Stockholm/Stehag
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
Sophie Adlersparre, brevskrivning, genus, 1800-tal
Postens nummer:
53761
Posten skapad:
2007-10-15 13:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007