transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Distanz und Nähe: Zur Konzeption und Durchführung eines Fernstudienkurses zum Thema Kultur- und Literaturgeschichte an der Universität Göteborg

2006-06-05

Författare och institution:
Frank Thomas Grub (Institutionen för tyska och nederländska)
Publicerad i:
Präsentation beim Regionaltreffen der DAAD-Lektorinnen, -Lektoren und Ortslektoren in den baltischen und skandinavischen Ländern; Technische Universität, Riga,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Germanistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
53758
Posten skapad:
2007-10-15 13:08
Posten ändrad:
2007-10-15 13:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007