transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Varken privat eller offentligt

Folkbildningsrådet "i myndighets ställe"

Författare och institution:
Lena Lindgren (Förvaltningshögskolan)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
CEFOS, Centrum för forskning om offentlig sektor, Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Ytterligare information:
[Inga närmare uppgiter om publikationsform]
Postens nummer:
53729
Posten skapad:
2007-10-15 11:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007