transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kan universitet och högskolor styra sin forskningsverksamhet?

Författare och institution:
Lena Lindgren (Förvaltningshögskolan)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
utvärderingssamhället, kvalitet, socialtjänsten, bieffekter
Ytterligare information:
Rapport till Riksrevisionsverket
Postens nummer:
53720
Posten skapad:
2007-10-15 11:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007