transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kritiska röster om resultatmätning

Författare och institution:
Lena Lindgren (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Evalueringsnyt, 2006 jan ( 9 ) s. 5-10
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Med utvärdering sägs den offentliga verksamhetens kvalitet, produktivitet och effektivitet bli bättre samtidigt som insyn, jämförelse, kontroll och ansvarsutkrävande blir lättare. De goda argumenten till trots förnimmer jag och många med mig en växande skepticism mot de ständigt ökande kraven på utvärdering som innebär att det samlas in och produceras mer utvärderingsinformation än någonsin.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
utvärderingssamhället, kvalitet, socialtjänsten, bieffekter
Ytterligare information:
Publicerad på svenska i det danska nyhetbrevet "Evalueringsnyt"
Postens nummer:
53715
Posten skapad:
2007-10-15 11:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007