transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur går det för klienterna?

En utvärdering av arbetet med ekonomiskt bistånd i Härlanda

Författare och institution:
Lena Lindgren (Förvaltningshögskolan)
Antal sidor:
12
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
socialtjänst, utfall, effektivitet, dokumentation, klientutveckling
Ytterligare information:
[Inga närmare uppgifter om var denna rapport är publicerad]
Postens nummer:
53700
Posten skapad:
2007-10-15 11:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007