transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

In search of a local collective actor

Författare och institution:
Anders Törnquist (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
paper at ENHR conference in Wien 2002,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
53699
Posten skapad:
2007-10-15 11:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007