transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ecomuseums and the democratisation of cultural tourism.

Författare och institution:
Peter Davis (Museion)
Publicerad i:
Tourism, Culture, Communication, 4 s. 45 - 58
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
ecomuseums tourism communities identity
Postens nummer:
53676
Posten skapad:
2007-10-15 11:15
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007