transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utvärderingsmonstret

Kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn

Författare och institution:
Lena Lindgren (Förvaltningshögskolan)
ISBN:
978-91-44-04596-2
Antal sidor:
138
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I bokens fokus står de växande krav på att mäta kvalitet och resultat som under senare år riktats mot många områden inom den offentliga sektorn. Boken tillhandahåller praktiska anvisningar för hur man ska förstå, planera, genomföra och använda kvalitets- och resultatmått, men problematiserar samtidigt mätandets logik, metod och användning. Perspektivet är med avsikt kritiskt, och bygger på den omfattande och växande internationella litteraturen om kvalitets- och resultatmätning.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
kvalitet, resultat, utvärdering, kvalitetsindikatorer, bieffekter, offentlig sektor, skola, folkbildning, socialtjänst
Postens nummer:
53661
Posten skapad:
2007-10-15 11:02
Posten ändrad:
2012-01-11 09:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007