transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vom Versagen der Mauer

[Sascha Lange: DJ Westradio. Meine glückliche DDR-Jugend. Berlin: Aufbau, 2007]

Författare och institution:
Frank Thomas Grub (Institutionen för tyska och nederländska)
Publicerad i:
Titel-Magazin (online),
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2007
Språk:
tyska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Germanistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
53655
Posten skapad:
2007-10-15 11:00
Posten ändrad:
2007-10-15 11:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007