transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Towards the use of local governmental 3-d data within urban climatology studies

Författare och institution:
Fredrik Lindberg (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Mapping and Image Science, 2 s. 4-9
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
53624
Posten skapad:
2007-10-15 10:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007