transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Eine kleine Philosophie des Wartens. Lenka Reinerovás jüngstes Erinnerungsbuch

[Lenka Reinerová: Das Geheimnis der nächsten Minuten. Berlin: Aufbau-Verlag, 2007]

Författare och institution:
Frank Thomas Grub (Institutionen för tyska och nederländska)
Publicerad i:
Livres – Bücher [. Un supplément du] "Tageblatt", 12 ( Mai - Mai )
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2007
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Germanistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
53619
Posten skapad:
2007-10-15 10:39
Posten ändrad:
2007-10-15 11:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007