transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The transformation of sexuality

Författare och institution:
Thomas Johansson (Institutionen för kultur, estetik och medier)
ISBN:
978-0-7546-4940-3
Antal sidor:
140
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Ashgate
Förlagsort:
Aldershot
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
53581
Posten skapad:
2007-10-15 10:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007