transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Caring fathers. The ideology of gender equality and masculine positions

Författare och institution:
Thomas Johansson (Institutionen för kultur, estetik och medier); Roger Klinth (-)
Publicerad i:
Men and Masculinities, vol 11 ( 1 ) s. 42-62
ISSN:
1552-6828
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
53562
Posten skapad:
2007-10-15 09:51
Posten ändrad:
2008-10-17 17:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007