transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Diphtheria, tetanus and pertussis antibodies in 10-year-old children before and after a booster dose of three toxoids: implications for the timing of a booster dose.

Författare och institution:
Birger Trollfors (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Nina Knutsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); John Taranger (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Anders Mark (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Elisabet Bergfors (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Valter Sundh (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Teresa Lagergård (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi)
Publicerad i:
European journal of pediatrics, 165 ( 1 ) s. 14-8
ISSN:
0340-6199
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In an open study, 502 10-year-old children, who had received primary vaccination against diphtheria and tetanus in infancy and had varying histories of pertussis disease and vaccination, were vaccinated with diphtheria-tetanus vaccine (DT) alone or with the addition of 20 microg or 40 microg of pertussis toxoid. Diphtheria toxin neutralising antibodies, pertussis toxin IgG and tetanus toxoid IgG antibodies were measured before and 1 month after the booster. All toxoids were highly immunogenic. In pertussis toxoid recipients, median levels of pertussis toxin IgG increased to 16.5 U/ml (DTaP20) and to 36 U/ml (DTaP40) in children with non-detectable (<1 U/ml) antibodies before vaccination and to >400 U/ml in children (both DTaP20 and DTaP40) with detectable antibodies before vaccination. A total of 60 children (12%) with non-detectable (<0.01 IU/ml) diphtheria antibodies and 36 children (7%) with non-detectable (<0.01 IU/ml) tetanus antibodies before the booster had lower median antibody concentrations post-vaccination than children with detectable antibodies before the booster (diphtheria: 5.12 vs. 20.48 IU/ml; tetanus: 4.0 vs. 10.0 IU/ml). There were no differences in diphtheria and tetanus antibodies after vaccination between children who did and did not receive pertussis toxoid. CONCLUSION: 10-year-old children with non-detectable diphtheria and tetanus antibodies before the booster had lower post-vaccination antibodies than those with detectable antibodies before the booster indicating a poor immunological memory. Addition of pertussis toxoid to diphtheria-tetanus vaccine did not affect the antibody responses to diphtheria and tetanus toxoids when the three toxoids were combined as a booster. Even though immunity to diphtheria and tetanus was only estimated by surrogate markers (serum antitoxin antibodies) the results indicate that a lower age for the booster dose of diphtheria-tetanus vaccine or diphtheria-tetanus acellular pertussis vaccine should be considered.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Antibodies, Bacterial, immunology, Child, Diphtheria-Tetanus-Pertussis Vaccine, administration & dosage, immunology, Female, Humans, Immunization, Secondary, Male, Pertussis Vaccine, administration & dosage, immunology, Prospective Studies, Statistics, Nonparametric, Sweden
Postens nummer:
53521
Posten skapad:
2007-10-15 08:49
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007