transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En renässans för veteransjukhusen i Finland

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete); Per-Olof Larsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Universitas Helsingiensis / The Quarterly of the University of Helsinki,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Autumn issues 2007.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Social omsorg/socialpedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Äldre och åldrande
Nyckelord:
Veteransjukhus, krigsinvalidsjukhus, Finland, rehabitering, gåvor, gåvomedel
Postens nummer:
53486
Posten skapad:
2007-10-15 00:29
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007