transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Socialt nätverksarbete. Alliansbildning, makt och retorik.

Författare och institution:
Torbjörn Forkby (Institutionen för socialt arbete)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
FoU i Väst/GR
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Socialt nätverksarbete är en av de mest spridda metoderna inom socialt arbete för att mobilisera nätverk av aktörer kring barn och ungdomar. I rapporten analyseras metoden utfirån ett maktperspektiv.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Samverkan, nätverksmöte, allianser, diskursanalys
Postens nummer:
53479
Posten skapad:
2007-10-14 19:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007