transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kartläggning av ungdomar placerade i institutionsvård under åren 1998 och 1999

Författare och institution:
Torbjörn Forkby (Institutionen för socialt arbete)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
FoU i Väst
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Ungdomsforskning
Nyckelord:
Institutionsvård, barn- och ungdomsvård
Postens nummer:
53475
Posten skapad:
2007-10-14 18:51
Posten ändrad:
2007-10-15 09:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007