transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chebyshev spectral-S_N method for the neutron transport equation.

Författare och institution:
Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Abdelouahab Kadem (-)
Publicerad i:
Journal of Computer and Mathematics with Applications , 52 s. 509-524
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Postens nummer:
53425
Posten skapad:
2007-10-12 18:07
Posten ändrad:
2014-10-09 16:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007