transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vineyard - i prövningens ljus

Författare och institution:
Gunnar Samuelsson (Institutionen för religionsvetenskap och teologi)
ISBN:
91-973328-9-5;
Antal sidor:
80
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Sola scriptura
Förlagsort:
Mönsterås
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Tros- och livsåskådningsvetenskap
Nyckelord:
Vineyard
Postens nummer:
53365
Posten skapad:
2007-10-12 14:37
Posten ändrad:
2007-10-12 14:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007