transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Psychological Importance to the Child of Growth Hormone Replacement. The Somatotrophic Axis in Brain Function.

Författare och institution:
John Chaplin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Jovanna Dahlgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Berit Kriström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Kerstin Albertsson-Wikland (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Science & Technology, s. 249-66
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Life Sciences. Elsevier
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
53317
Posten skapad:
2007-10-12 13:43
Posten ändrad:
2010-07-09 14:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007