transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Editorial comment on “Technique and results of urethroplasty for female stricture disease “by Schwender, Ng, McGuire and Gormely

Författare och institution:
Magnus Fall (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi)
Publicerad i:
J.Urol, 175 s. 980
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Postens nummer:
53231
Posten skapad:
2007-10-12 10:50
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007