transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bilder i medier av människor med psykiska sjukdomar och funktionshinder – En studie i journalistik

Författare och institution:
Ann-Sofie Magnusson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Programbok från konferens: Socialpsykiatrisk forskning, ett samarbetsprojekt mellan Socialpsykiatriskt Forum och Malmö högskola, 28-29 mars 2007, 2007:1 s. 53
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
nyhetsmedier, journalistik, psykisk sjukdom
Postens nummer:
53226
Posten skapad:
2007-10-12 10:35
Posten ändrad:
2007-10-12 10:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007