transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Medveten chef skapar bättre säkerhetsklimat

Författare och institution:
Marianne Törner (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Husbyggaren, branschtidning för Sveriges Byggingenjörers Riksförbund, 2007:6, ( 6 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
53197
Posten skapad:
2007-10-12 08:31
Posten ändrad:
2010-11-19 16:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007