transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Colonic spirochetosis--treatable and worth consideration. Experiences from a pediatric practice]

Författare och institution:
L. Marthinsen (-); P. Saksena (-); Robert Saalman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); B. Korlen (-); S. Lucas (-); N. Sabzwari (-); B. Carlen (-); L. Engstrand (-); A. Wanders (-); R. Willen (-)
Publicerad i:
Lakartidningen, 103 ( 46 ) s. 3600-2
ISSN:
0023-7205 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Adolescent, Child, Child, Preschool, Colitis, Microscopic/diagnosis/microbiology, Colon/microbiology, Colonic Diseases/diagnosis/drug therapy/*microbiology, Diagnosis, Differential, Humans, Liver/microbiology, Spirochaetales/isolation & purification, Spirochaetales Infections/diagnosis/drug therapy/*microbiology
Postens nummer:
53117
Posten skapad:
2007-10-11 16:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007