transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[The Pediatric Association recommends: Oats can be implemented in the gluten-free diet]

Författare och institution:
L. Stenhammar (-); L. Hogberg (-); Robert Saalman (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Lakartidningen, 101 ( 18 ) s. 1610-1
ISSN:
0023-7205 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Adolescent, *Avena sativa/adverse effects/toxicity, Celiac Disease/*diet therapy/psychology, *Cereals/adverse effects/toxicity, Child, Humans, Practice Guidelines, Quality of Life
Postens nummer:
53116
Posten skapad:
2007-10-11 16:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007