transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comparison of measurement accuracy between two types of wrist electrogoniometer systems.

Författare och institution:
Per Jonsson (Institutionen för invärtesmedicin)
ISBN:
91-631-6228-8
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-01-04
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Medicinteknik ->
Medicinsk laboratorie- och mätteknik ->
Medicinsk teknik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Miljömedicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Yrkesmedicin
Postens nummer:
53115
Posten skapad:
2007-10-11 16:20
Posten ändrad:
2007-10-11 16:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007