transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Assessment of physical activity and energy expenditure in epidemiological studies

Författare och institution:
Dag Thelle (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin)
Publicerad i:
Eur J Epidemiol, 22 ( 6 ) s. 351-2
ISSN:
0393-2990 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Postens nummer:
53094
Posten skapad:
2007-10-11 16:05
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007