transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ultrasonography to visualize the upper urinary tract in children with meningomyelocele

Författare och institution:
Kate Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Ulf Jodal (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); E. Stokland (-); A. Nordvall (-); Ulla Sillén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
BJU Int, 98 ( 4 ) s. 858-60
ISSN:
1464-4096 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
OBJECTIVE: To evaluate the frequency of difficulties when using ultrasonography (US, commonly used to visualize the upper urinary tract) to evaluate renal length and dilatation in children and adolescents with meningomyelocele (MMC), who have excessive obesity or a distorted spine. PATIENTS AND METHODS: The records of all children with MMC investigated during 1996-2002 were assessed retrospectively and the last investigation used for analysis. In addition to the US results, the body mass index (BMI) and angulation of the spine were recorded. RESULTS: Of the 160 children investigated, US was not evaluable in 46 (29%), i.e. in 35 (22%) for renal length, in one (1%) for dilatation and in 10 (6%) for both. In 99 patients with a straight spine and mild to moderate angulation, renal length was not measurable in 14 (14%), while dilatation was not evaluable in two (2%). In 61 patients with a severely angled spine, the corresponding values were 31 (51%) and nine (15%), respectively. In eight patients with a BMI of >or= 27 kg/m2 and a straight spine, four of the investigations were not completely evaluable, while six were not in the eight patients with both a BMI of >or= 27 kg/m2 and severe angulation. CONCLUSION: Both severe spinal angulation and a BMI of >or= 27 kg/m2 significantly reduced the possibility of evaluating the urinary tract by US. However, in an unselected group of children with MMC, dilatation could be evaluated in >90% and renal length in approximately 70%.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Adolescent, Adult, Body Mass Index, Child, Child, Preschool, Female, Humans, Kidney/physiopathology/*ultrasonography, Male, Meningomyelocele/physiopathology/*ultrasonography, Retrospective Studies, Urinary Tract/physiopathology/*ultrasonography
Postens nummer:
53051
Posten skapad:
2007-10-11 15:11
Posten ändrad:
2013-01-02 10:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007