transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interferon gamma and tumour necrosis factor alpha in relation to anaemia and prognosis in childhood cancer

Författare och institution:
Torben Ek (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Lotta Mellander (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Acta Paediatr, 94 ( 4 ) s. 435-7
ISSN:
0803-5253 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This study examined whether the initial plasma levels of tumour necrosis factor alpha (TNFalpha) and interferon gamma (IFNgamma) in 131 children with newly diagnosed cancer were associated with haematopoietic suppression, and whether plasma levels of TNFalpha or haemoglobin at diagnosis affects long-term prognosis in childhood acute lymphoblastic leukaemia (ALL). Conclusions: IFNgamma, and possibly also TNFalpha, were related to anaemia in children with solid tumours. Neither TNFalpha levels nor Hb levels were associated with increased risk of ALL relapse.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Anemia/*blood/complications, Child, Hemoglobins/analysis, Humans, Interferon Type II/*blood, Leukemia, Lymphocytic, Acute/complications/mortality, Neoplasms/complications/*mortality, Prognosis, Tumor Necrosis Factor-alpha/*analysis
Postens nummer:
53027
Posten skapad:
2007-10-11 14:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007