transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Epidemiology of periprosthetic femur fracture around a total hip arthroplasty

Författare och institution:
Hans Lindahl (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi)
Publicerad i:
Injury, 38 ( 6 ) s. 651-4
ISSN:
0020-1383 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Periprosthetic femoral fractures can be classified as intraoperative and postoperative fractures. The intraoperative fractures mostly occur during the insertion of the femoral stem. Depending on the fixation method used, differences in the incidence of intraoperative fractures have been reported. An increase of intraoperative fractures is reported with the introduction of uncemented stems and this is often a consequence of the effort to obtain a sufficient press-fit to gain initial stem stability. In revision surgery an even higher incidence has been reported, ranging between 3.6% and 20.9% when cemented or uncemented prostheses are used, respectively. This review article reports on the prevalence of periprosthetic femoral fractures around a total hip replacement.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Ortopedi
Postens nummer:
52968
Posten skapad:
2007-10-11 13:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007