transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mediterranean diet and cystic fibrosis

Författare och institution:
Birgitta Strandvik (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Br J Nutr, 96 ( 2 ) s. 199-200
ISSN:
0007-1145 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Adult, Cystic Fibrosis/*blood, *Diet, Mediterranean, Fatty Acids, Omega-3/administration & dosage, Fatty Acids, Omega-6/administration & dosage, Female, Humans, Linoleic Acid/blood, Lipid Metabolism, Male
Postens nummer:
52952
Posten skapad:
2007-10-11 13:12
Posten ändrad:
2010-01-26 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007