transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fusion oncogenes.

Författare och institution:
Pierre Åman (Institutionen för laboratoriemedicin , Avdelningen för patologi)
Publicerad i:
Seminars in cancer biology, s. 159-61
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Animals, Chromosomes, genetics, DNA, genetics, metabolism, Humans, Mutation, genetics, Neoplasms, genetics, metabolism, Oncogene Proteins, Fusion, genetics, metabolism
Postens nummer:
52945
Posten skapad:
2007-10-11 13:07
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007