transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mitochondrial encephalomyopathies

Författare och institution:
Anders Oldfors (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Mar Tulinius (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Handbook of Clinical Neurology, s. 125-166
ISBN:
0-7204-7200-8
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
52936
Posten skapad:
2007-10-11 12:41
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007