transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fatty acid metabolism in cystic fibrosis

Författare och institution:
Birgitta Strandvik (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
N Engl J Med, 350 ( 6 ) s. 605-7
ISSN:
1533-4406 (Electronic)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Arachidonic Acid/*metabolism, Asthma/metabolism, Cystic Fibrosis/*metabolism, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator/genetics/metabolism, Docosahexaenoic Acids/*metabolism, Fatty Acids/metabolism, Heterozygote, Humans, Nose/metabolism, Rectum/metabolism, Respiratory Tract Infections/metabolism
Postens nummer:
52932
Posten skapad:
2007-10-11 12:34
Posten ändrad:
2010-01-26 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007