transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Har du förståelse för att andra inte har förståelse för dig ?

Författare och institution:
Håkan Thörn (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Tidskriften Arena, ( nr 2, 2005 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
52908
Posten skapad:
2007-10-11 11:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007