transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pet-keeping in early childhood and airway, nose and skin symptoms later in life

Författare och institution:
Bill Hesselmar (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); B. Bjorksten (-)
Publicerad i:
Allergy, 59 ( 5 ) s. 553; author reply 554
ISSN:
0105-4538 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Animals, *Animals, Domestic, *Avoidance Learning, Child, Preschool, Humans, Hypersensitivity/*epidemiology/*prevention & control, Incidence
Postens nummer:
52786
Posten skapad:
2007-10-11 09:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007