transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[A Swedish paradox explained]

Författare och institution:
Alf Nachemson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
Lakartidningen, 101 ( 20 ) s. 1841
ISSN:
0023-7205 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Ortopedi
Nyckelord:
Humans, Insurance, Health/economics, *Physician's Role, *Sick Leave/economics/statistics & numerical data, Sweden
Postens nummer:
52749
Posten skapad:
2007-10-11 08:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007