transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Brain concussion and computer tomography of the cranium in children--clinical conclusions]

Författare och institution:
M. Britton (-); P. Aspelin (-); Paul Uvebrant (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Ingrid Emanuelson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Lakartidningen, 101 ( 8 ) s. 708-10
ISSN:
0023-7205 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Brain/*radiation effects, Brain Concussion/*radiography, Child, Child Abuse/diagnosis, Child, Preschool, Cognition Disorders/etiology, Humans, Infant, Radiation Dosage, Radiation Injuries/etiology, Risk Factors, *Tomography, X-Ray Computed/adverse effects/contraindications
Postens nummer:
52702
Posten skapad:
2007-10-10 15:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007