transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Enterotoxigenic Escherichia coli isolated from surface water in urban and rural areas of Bangladesh

Författare och institution:
Y. A. Begum (-); K. A. Talukder (-); G. B. Nair (-); F Qadri (-); R. B. Sack (-); Ann-Mari Svennerholm (Institutionen för medicinsk mikrobiologi och immunologi)
Publicerad i:
J Clin Microbiol, 43 ( 7 ) s. 3582-3
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Bangladesh, Enterotoxins/*metabolism, Escherichia coli/*isolation & purification/metabolism/pathogenicity, Escherichia coli Infections/microbiology, Escherichia coli Proteins/metabolism, Fresh Water/*microbiology, *Rural Population, *Urban Population
Postens nummer:
52630
Posten skapad:
2007-10-10 14:03
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007