transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Perspectives of Community Sustainability

Författare och institution:
Ove Jobring (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Urban Carlén (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
IADIS International Conference of Web Based Communities, Algarve, Portugal 23-25 feb 2005, 2005 s. 307-312
ISBN:
972-99353-7-8
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik ->
Informatik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
sustainability, online learning, online communities, e-learning, web based communities, perspectives, management, time, activity.
Postens nummer:
52623
Posten skapad:
2007-10-10 13:52
Posten ändrad:
2010-04-01 16:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007