transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lönegaranti vid företagsrekonstruktion

En delreform av förmånsrätten

Författare och institution:
Marie Karlsson-Tuula (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Pointlex,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Analys: Reformen leder till större neutralitet mellan konkurs och företagsrekonstruktion. Den leder också till ett minskat antal konkurser och ett ökat antal företagsrekonstruktioner som inleds tidigare än i dag.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Finansrätt
Nyckelord:
insolvensrätt, företagsrekonstruktion, juridik och lagstiftning, Sverige
Ytterligare information:
PointLex är en bred juridisk webb-baserad nyhets- och informationstjänst som startades år 2000.
Postens nummer:
52584
Posten skapad:
2007-10-10 13:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007