transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nöt och nötter - en kulinarisk resa i språkhistorien

Författare och institution:
Anna Gunnarsdotter Grönberg (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Till Mayvor från oss. En liten hälsning från några vänner och kolleger vid institutionen för svenska språket i maj 1998, s. 4-6
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
Nyckelord:
språkvård, språkhistoria, etymologi, isländska
Ytterligare information:
Göteborg; Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
Postens nummer:
52545
Posten skapad:
2007-10-10 11:50
Posten ändrad:
2015-03-19 16:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007