transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The United Nations and gender mainstreaming: limits and possibilities

Författare och institution:
Sari Kouvo (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
International law : modern feminist approaches, s. 237-252
ISBN:
1841134279
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Hart Publishing
Förlagsort:
Oxford
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
52534
Posten skapad:
2007-10-10 11:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007