transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Unmarked and generic masculine in current Icelandic

Författare och institution:
Anna Gunnarsdotter Grönberg (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Gender Across Languages: The linguistic representation of women and men. Vol. 2, s. 163-185
ISBN:
9027218420
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
John Benjamins
Förlagsort:
Amsterdam
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
Nyckelord:
gender, grammatical gender, generic masculine
Ytterligare information:
IMPACT: Studies in Language and Society 10. Eds. Marlis Hellinger & Hadumod Bussmann.
Postens nummer:
52520
Posten skapad:
2007-10-10 11:22
Posten ändrad:
2011-10-06 23:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007