transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Release of PMN elastase, TGF-beta1 and neopterin during blood storage; unfiltered versus filtered blood.

Författare och institution:
Maria Tylman-Mikiewicz (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Jan Peter Bengtson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Monica Hyllner (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Anders Bengtsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård)
Publicerad i:
Transfusion and apheresis science : official journal of the World Apheresis Association : official journal of the European Society for Haemapheresis, 35 ( 2 ) s. 97-102
ISSN:
1473-0502
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Release of inflammatory mediators from blood cells during prestorage leukocyte filtration may result in recipient immune suppression. To investigate the effects of prestorage leukocyte filtration on the quality of blood components, twenty-four blood units were collected from healthy donors and randomised into 3 groups. Eight units were stored as whole blood, eight units were separated into plasma, red blood cells (RBC) and buffy coat and eight units were collected and filtered through the ASAHI RZ 2000 leukocyte filter and separated into plasma and RBC. The units were stored for 35 days. Samples were collected weekly for analyses of polymorphonuclear elastase (PMN elastase), transforming growth factor-beta1 (TGF-beta1) and neopterin. PMN elastase and neopterin increased during storage of whole blood and RBC. From the beginning and throughout storage, PMN elastase was increased in filtered plasma as compared with unfiltered plasma. Filtration per se did not influence the neopterin concentration in plasma or RBC. TGF-beta1 increased in plasma and RBC during storage. In filtered plasma, an elevation of the TGF-beta1 concentration was observed from the start of storage. The TGF-beta1 levels were higher in filtered plasma compared with unfiltered plasma. Prestorage leukocyte filtration increased the release of PMN elastase and TGF-beta1 in plasma and RBC.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Adult, Blood Component Removal, instrumentation, Blood Preservation, Erythrocytes, cytology, metabolism, Female, Humans, Leukocytes, cytology, metabolism, Male, Neopterin, analysis, Pancreatic Elastase, analysis, Plasma, chemistry, Time Factors, Transforming Growth Factor beta1, analysis
Postens nummer:
52518
Posten skapad:
2007-10-10 11:18
Posten ändrad:
2011-05-24 13:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007