transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Swedish and American bankruptcy law

- A comparative study

Författare och institution:
Marie Tuula (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
The third International Stockholm Seminar on Risk Behaviour and Risk Management, June 14-16 1999, Frescati, Stockholm,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Finansrätt
Nyckelord:
insolvency rights, corporate reconstruction, law, Sweden, USA
Ytterligare information:
Prenumeranter på Juridisk Tidskrift finner en recension på svenska av artikeln i nr 1, 2001/2002.
Postens nummer:
52504
Posten skapad:
2007-10-10 11:05
Posten ändrad:
2007-10-10 11:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007