transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arbetsmiljö - inte bara på arbetsplatser

Författare och institution:
Björn Rombach (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Arbetarskydd, ( 9 ) s. 15
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
52466
Posten skapad:
2007-10-10 09:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007