transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Socialarbetares tystnad hotar hälsan

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Södra Dalarnes Tidning den 4 oktober 2007.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Hot och våld, socialt arbete, socialsekreterare, skadeprevention, skyddsåtgärder, harmoniska möten, ambulanssjukvårdare, läkare, psykologer, sjuksköterskor, skadepreventivt lärande
Postens nummer:
52436
Posten skapad:
2007-10-09 20:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007